Rewterz
Rewterz Threat Advisory – CVE-2021-43561 – Google for Jobs extension for TYPO3
November 12, 2021
Rewterz
Rewterz Threat Advisory – CVE-2021-31853 – McAfee Drive Encryption (MDE)
November 12, 2021